in het Pools in het Engels

Trados 2015

memoQ

Welkom op de webpagina Polakoff Studio
- Vertalen en Digitalisatie!

Polakoff

Polakoff is de schrijfvorm van mijn achternaam Polakow, ze klinkt zo hetzelfde als in mijn beide werktalen: Pools en Nederlands.

Pools

Het Pools kent, anders dan het Nederlands, weinig dialecten. De meeste Polen spreken hun taal zodanig dat ze de standaard relatief dicht benaderen.

Nederland

Meer dan 10 jaar heb ik in Nederland gewoond. Het heeft een grote invloed op mijn kennis van dit land en zijn inwoners. De kennis over de realiteit is belangrijk in vertaalwerk. Speciaal op die momenten wanneer de vertaler levenselementen tegenkomt die in zijn tweede land niet bestaan. Op zulke momenten is deze kennis onmisbaar.

Redactie

Schrijven, redactiewerk, corrigeren, proeflezen doe ik al heel mijn leven. Met vertalingen ben ik sinds 10 jaar bezig. Ik ben afgestudeerd in de Poolse filologie aan de universiteit van Lodz en in deze stad heb ik grootste deel van mijn leven doorgebracht. Ik kan zeker zeggen dat ik in de Poolse taal en cultuur vakkundig ben.

Techniek

Atypisch voor een humanist; ik ben heel mijn leven al in de technische disciplines van de wetenschap geïnteresseerd. In het bijzonder was en is alles wat met computertechniek en -technologie verbonden is ontzettend aantrekkelijk voor mij. Dit was de reden van mijn postuniversitaire studie in het gebruik van informatica voor probleemoplossing. Voor de eerste keer in mijn leven kon ik mijn eigen simpele programmaatjes in talen schrijven, die waarschijnlijk niet veel mensen zich nog herinneren: Logo en Pascal.

Politiek

Het Renaissancegebied van mijn interesses omvat ook politieke en NGO activiteiten. Hierdoor heb ik een brede kennis over de werking van politiek, overheid en gemeentelijke structuren alsook de principes van  NGO’s verzameld.

Financiën

Ik heb praktische vaardigheden om geld voor realisatie van maatschappelijke programma’s te verwerven alsook kennis over bronnen, manieren van verwerven en boekhouden ervan ontwikkeld tijdens applicatieprocessen voor subsidies. Het waren echt examens in volharding, nauwgezet- en nauwkeurigheid.

Opmaaktaal en DTP

De programma’s voor de NGO’s hebben mij voor uitdagingen geplaatst die met informatie-, marketingactiviteiten en publicatie van hun inhoud te maken hebben en die belangrijk voor mij en ook belangrijk voor de schenkers waren. Een en ander dwong me om met HTML en CSS, fotoverwerking- en DTP-programma’s te leren werken.

Specialisatie

Tijdens het vertalen beperk ik mij niet tot het vertalen van een tekst naar de andere taal maar duik ik diep in de problematiek van de betreffende tekst. Het kost veel tijd en energie. Om deze reden besloot ik om me in een paar onderwerpen te specialiseren:

  • techniek,
  • landbouw,
  • financiën,
  • wet en politiek (o.a. Europese Unie).